top of page

Slabberas

Ikke i lesehumør? Trykk på pila,
så kontakter vi deg i stedet!

Hvorfor
gjør vi
dette da?

Vi tror på at man må snakke med målgruppen, ikke bare om dem. Først da oppdager man hva som virkelig driver mennesker - selve utgangspunktet for all innsiktsfull kommunikasjon. Det handler om menneskelig innsikt.

Hvordan
gjennomføres
det?

Et Slabberas er en samtale mellom to mennesker som er nære hverandre. Denne personlige relasjonen fører til genuin nysgjerrighet, og samtalen blir drevet av empati, ikke en moderator. Samtalene blir til en podcast med dypereliggende drivere, det ellers er vanskelig å avdekke. Dernest oversetter tantene disse dataene til faktiske handlinger. 

Hva
kan det brukes til?

Slabberas gir mer autentiske funn enn tradisjonelle fokus-grupper - det som faktisk tenkes rundt produkter og tjenester. Nye handle-vaner: Hva motiverer et kjøp? Lojalitetsprogram: Hva gjør oss  lojale? Produktutvikling: Hva trigger kundene? Et kreativt konsept: Hva driver følelsene? Så lenge et tenkende menneske er i enden av det du prøver å oppnå - så kan Slabberas gi deg svaret.

Hva sier kundene våre om Slabberas?

Slabberas er et verktøy for å skaffe til veie de dypereliggende driverene, som vanlige metoder ikke evner å avdekke - det som faktisk motiverer til handling. Kort fortalt flytter Slabberas ønsketenkingen
i møterommet til virkelighetsoppfatningen hos målgruppen.

Trine_Lie_Larsen.jpeg

Trine Lie Larsen

Kommunikasjonsdirektør - Utdanningsetaten

Vi vet mye om våre elever, om deres motivasjon for å velge videregående utdanning. Men det var også problemet -  vi visste så mye at vi ikke fant eksakt hva som gjør at de velger somde gjør. Så vi er glad for at vi ble nødt til å tenke nytt rundt hvordan vi kan støtte dem i valget når pandemien satt en stopper for de vanlige aktivitetene våre. Slabberas fant hvavi måtte fokusere på for å lykkes.

422c006ae18f4584a353f45eeb123ab8.jpeg

Ingeborg Dybvig

Kommunikasjonsdirektør - Den norske kirke

Slabberas har gitt oss tilgang til 14-åringers tanker og forventninger rundt kirken og konfirmasjon. Vi har brukt det for å planlegge kampanjen, men også som avsjekk med ungdommer underveis, for å se hvordan de responderte på løsninger i det kreative arbeidet. Det har gitt oss grunnleggende innsikt for å lykkes med årets konfirmasjonskampanje.

Vil du vite mer om Slabberas?

Takk for henvendelsen!

bottom of page