top of page

YoU-messa på TikTok: 
Et produkt av Slabberas

OPPGAVE: Yrkes- og Utdanningsmessa måtte avlyses pga av korona.
Finn en digital arena som erstatter den fysiske, og gir like stor plass til de 15 ulike utdanningsprogrammene.

DSC03832-1024x683.jpeg

1. Vi gjør en problem-framing. På norsk: avdekker behovet. 

 • Digital YoU-messe ——> Hjelpe ungdommen så de klarer å velge.
 • Avdekke stigma / finne hoveddriver.

 • Opprettholde søkere til yrkesfag - få opp øynene for andre program.

2. Skreddersyr grupper (to og to personer).

 • 14-åringer fra problemgrupper gjennom «ungdomsklubber».
 • 12 grupper. Justerte til mer «privilgerte» etter 7 grupper = traff bedre.

 • Hovedvekt mellom jevnaldrende, samt foreldre seg i mellom.

3. Samtaler

 • «Valg av linje på VGS - hva innebærer det for dere? Hva føler dere rundt valget?»

 • 10 timer med samtaler.

4. Vi dekoder = omgjør til innsikt.

 • AHO-oppgave, FAFO-rapport og NOU ga oss ca 200 studenter, 16 rådgivere, 28 studenter og 2 eksperter understøttet Slabberasene.

5. Innsikt blir lagt frem - anbefalinger følger etter

 • Elevene føler press fra foreldre, rådgivere og til og med venner. De eneste de stoler på, er både uten agenda og har gjort valget rett før dem - eldre elever.

 • Ved å koble 10-klassinger sammen med videregående elever, kan de få innblikk i deres hverdag. Det må skje på en arena helt fri for «barrierene», siden driveren er eldre elver helt uten agenda. Først da vil 10-klassingene få nok innsikt til å bli trygg i valget sitt.

Resultat av Slabberaset: 
2 kampanjer - 1 til ungdommen og 1 til foreldrene.

Kampanjen til ungdommen kan du se her:

Leveranse fra Tantene:
Etter Slabberas er gjennomført kan du kjøpe to produkter:
Slabberasanbefaling og Resultatrapportkompendium 

Screenshot 2021-05-28 at 15.19.07.png
Screenshot 2021-05-28 at 15.18.07.png

Resultatrapportkompendium

Elevene føler press fra foreldre, rådgivere og til og med venner. De eneste de stoler på, er både uten agenda og har gjort valget rett før dem - eldre elever.

Slabberasanbefaling

Elevene føler press fra foreldre, rådgivere og til og med venner. De eneste de stoler på, er både uten agenda og har gjort valget rett før dem - eldre elever.

og kampanjen til foreldrene kan du se her:

Screenshot 2021-05-28 at 15.18.31.png
bottom of page