top of page
 UNICEF 
Den ene barndommen

Altfor ofte må vi helt tilbake til barndommen for å finne årsaken til hvorfor vi har endt opp som vi har, og konsekvensen av en tapt barndom kan følge oss resten av livet. 

UNICEF jobber for at barn skal ses og få sine rettigheter overholdt - også i Norge, og ville med denne kampanjen rette fokuset mot viktigheten av deres arbeid på egen jord.

Derfor inngikk vi et samarbeid med Erlik Oslo-redaksjonen og fikk laget en helt eget Erlik Oslo-utgave, dedikert til barndom og barns rettigheter. For å fortelle om samarbeidet gikk vi ut i Oslos gater og filmet barn som solgte magasinet.

Casefilm

Produksjonselskap BleckOUT

bottom of page