top of page
 Utdanningsetaten 
Bli en bedre støttespiller for barnet ditt

I Norge kan barn selv velge hva de skal bli, og hvordan de skal bli nettopp det. De finner informasjon på nettet, gjennom venner, sosiale medier, lærere og ikke minst, sine egne foreldre. Men har foreldre i Norge egentlig den kunnskapen som trengs for å gi gode råd? Og er det faktisk helt opp til barnet selv, hva h*n ønsker å bli? Eller er alt greit så lenge det ikke er helsefagarbeider? Snekker? Mekaniker..? 

Produksjonselskap WeMake

bottom of page