UNICEF Kommunikasjonskonsept 
Sammen kjemper vi verdens viktigste sak
Case - Den usynlige skolesekken:
Den ene barndommen
Case - Den ene barndommen: