UNICEF
Den usynlige skolesekken

1 av 5 barn opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt i Norge. UNICEF er beskytteren av Barnekonvensjonen og trengte en kampanje for å rette søkelyset mot viktigheten av barns rettigheter - også på norsk jord.

Casefilm

Den usynlige skolesekken 2019

Den usynlige skolesekken 2020