Hjelp til VGS-valg 
Yrkes- og Utdanningsmessa, på TikTok

Etter samtaler med flere hundre elever, rådgivere og lærere avdekket vi at stigma rundt yrkesfag står sterk, som bidrar til stor usikkerhet når elever ved Osloskolen skal velge videregående utdanning. 

Den viktigste driveren er å ha en eldre elev å støtte seg på. En nøytral part uten agenda, som nylig hadde vært gjennom samme prosess. Dette var den sterkeste og viktigste driveren, som gjorde at vi flyttet årets YoU messe inn på Tik Tok. 

Herman Dahl - Influencer (film)

Pr 01.02.21 har filmene blitt vist mer enn 3.7 millioner ganger, og innhold fra kampanjesiden (dinretning.no) blitt streamet i mer enn 15 døgn. Flere tusen spørsmål er blitt stilt og besvart av elever, og viktigst av alt: Målgruppen har fått gode innblikk i hverdagen på videregående, blitt inspirert og trygg på sin retning.

Foreldrene, derimot, var den aller største barrieren. De mente at valget var opp til barna, og de kun var støtte-spillere. Barna derimot sa at de godt visste hva mamma ville de skulle velge, og følte seg presset til å gå i den retningen.

Vi måtte endre dette forholdet, hvis ikke kunne selvtilliten vi var i ferd med å bygge opp hos elevene
være forgjeves. Derfor lot vi barna sette sine foreldre i en løgndetektor, og satte dem på prøve for
å fremprovosere selvinnsikt.

Til sammen skal denne kampanjen endre holdninger rundt yrkesfag, men oppdagelsen må oppstå i den enkelte. Dette uttales aldri utad i kampanjen, men med bruk av rollemodeller som normaliserer utdanningsprogrammene og foreldre som innser at de mangler innsikt i dagen program, bryter vi ned stigma, og således gir elevene mulighet til å velge.