1 av 5 
Holdningsarbeid for UNICEF Norge

Målet om å påvirke myndighetspersoner og politikere til å rette tiltak som står i stil med statistikken om at
1 av 5 barn i Norge utsettes for grov omsorgssvikt - har vært styrende for valg av kampanjetema.

Tema om å koble rusmisbruk mot omsorgssvikt i barndommen, og en personifisering av byrden disse barna bærer på gjennom sin “usynlige skolesekk” - har blitt prioritert de siste to årene for å endre holdninger om at verdens beste land er trygt for barn, der sannheten er at det ikke er bra nok vern.

Den usynlige skolesekken 2019

Den usynlige skolesekken 2020

Den usynlige skolesekken fikk mye oppmerksomhet,
og resulterte i at helseminister Bent Høie stilte opp
på nyhetene sammen med Unicef, for å sette  problematikken på den politiske agendaen
.

Dette arbeidet har blitt døpt “1 av 5”, og det er gjennom disse to kampanjene vi gradvis har rekruttert våre viktigste givere. Disse giverne er avdekket gjennom et kvalitativt studie, og legemliggjort som Anne og Ida. 

 

I en Veiviser, har vi jobbet målrettet med UNICEF om å gå fra å være en organisasjon til å bli en bevegelse. Til å bli en distansert aktør under FN, til noe som er viktig på norsk jord.

Den ene barndommen ble UNICEF og Erlik Oslos
mest delte film noen sinne, og resulterte 30% økning
i salg av gatemagasiner.