No Isolation 

No Isolation er et selskap med en misjon om å begrense ensomhet ved hjelp at teknologi. De hadde allerede lansert AV-1, en form for robot som var stedfortreder på skolen for langtidssyke barn,
da Kreftforeningen, som er en av støttespillerene, utfordret No Isolation til å bekjempe ensomhet blant de over 80, som i stor grad er isolert på grunn av teknologi.

Produktet de endte opp med var KOMP - en skjerm med kun én knapp, som barn og barnebarn kunne dele bilder og videoringe til. På den måten blir familiens digitale liv sendt rett inn i stua til bestemor eller bestefar, og lar dem ta del i familiens liv utover den månedlige telefonsamtalen.

Tante Randi utviklet en kommunikasjonslplattform og et kreativt konsept. Mye av styrken i No Isolation var samfunnsoppdraget de påtok seg, vår jobb var å gi det ansvaret noen knagger som kunne omforene PR i ett budskap, og samtidig snakke til hovedbrukerene av produktet i andre kanaler: Barnebarna.

 

 

I arbeidet har Tante Randi utviklet retailkampanjer med blant annet Elkjøp, en profilbyggende reklamefilm for KOMP og printannonser:

Reklamefilm - La bestemor ta del i livet ditt (Prod: Giants and Toys)

Du kan scrolle deg gjennom alle annonsene ved å klikke på pilen til høyre på bildet.

Bekjemping av ensomhet

Omfang: Filmen sitt formål var spredning, og lansering i 7 øvrige markeder. Komm. plattformen ble distribuert til de samme markedene, og i tillegg ble det utviklet SoMe-materiell, salgsmatriell/kampanjer, samt en print-serie. 

Tidspunkt: Film: Fom påsken 2019. Print: Høst 2019. Øvrig: Pågående fra vinter 2018. 

Verdi: Produksjon av reklamefilm: 280.000. Printserie: 60.000. Øvrig ble tatt over retainer med Tante Randi. 

Referanse: Anna Heide. heide@noisolation.no