UNICEF 
Den Usynlige Skolesekken

1 av 5 barn i Norge opplever omsorgsvikt, vold eller misbruk - en statistikk som er utrolig vanskelig for voksne å se, siden mange av disse barna bærer sine byrder uten å snakke om det. Paradoksalt nok er verdens største hjelpeorganiasjon for barn, UNICEF, som jobber mye med denne problemstillingen, ikke sett på som viktige for sitt arbeid på norsk jord, her i verdens “beste” land. 

Casefilm - Den Usynlige Skolesekken

Kampanjefilm til sosiale medier - Den Usynlige Skolesekken (Prod: Tinagent)

Tante Randi utviklet en kampanje, der vi gikk i samarbeid med den bedriften som flest barnefamilier i Norge har et forhold til, og som er viktig for målgruppen - Beckmann (skolesekker).
Med nesten 90% markedsandel, trengte vi deres merkevare, for å sette problemstillingen i et nytt lys, på en måte som barnefamilier ikke kunne unngå å se.

 

Opptil skolestart lanserte vi en ny sekk på Beckmann sin nettside, og hos deres distributør, Norli. Sekken lød navnet Den Usynlige Skolesekken, og bestod av "produktfordeler" som et barn som er utsatt for omsorgssvikt kunne hatt behov for. Første skoledag er den dagen der foreldre virkelig ser andre barn, der de stiller seg opp på rekke og rad. Den usynlige skolesekken ga foreldre verktøy for både å se, og vite hva som måtte gjøres - og gjorde UNICEF viktig i debatten.

 

Kampanjen engasjerte Bent Høie, som møtte på TV 2 Nyhetene sammen med UNICEF, for å fremsnakke kampanjen, og hjelpe bøte på problemet. 

Omfang: Grafisk produksjon av Den Usynlige Sekken. Retailkampanje i Norli sine butikker.
Tilrettelegging på Beckmann sine nettsider. Produksjon av “produktfilm” (som ble Unicef sin mest delte film). Materiell til gateselgere, presseløp og videoproduksjon til pressen.


Tidspunkt: Juni - august 2020.

Verdi: 120.000 totalt. (Mange bød på sin tid, så selve prislappen for denne jobben er nok nærmere 250.000) 

Referanse: Kristin Oudmayer