Schibsted Fintech - Lendo 
Bedre økonomiske valg

«- Schibsteds tilbud om finansielle tjenester har fokus på åpenhet, og gjør det mulig for folk å ta
mer informerte beslutninger knyttet til sin personlige økonomi.» sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

Lendo er en tjeneste fra Schibsted, som har befunnet seg i en bransje full av cowboyer, cowboyer som har bidratt til at flere nordmenn har endt opp i den klassiske “Luksusfellen”. Lendo, som har sin hovedandel nettopp av kunder som har endt opp med flere smålån, og spesielt kredittkort, og har derfor hjulpet mange ut av denne fellen.

Når Tante Randi begynte å jobbe med Lendo, ønsket vi at de skulle ha mer fokus på den delen av tjenesten som er nyttig for forbrukere, og hjelpe folk til å få bedre grep om sin personlige økonomi.

 

Det ble gjort en stor kvantitativ undersøkelse, der Tante Randi hjalp til med å bryte dette ned i 8 ulike personas, for å finne ut hvor vi kunne ha størst nytte. Tante Randi laget en helt ny kommunikasjons-plattform, samt konsept, med en helt ny verktøykasse. Den ga Lendo en stemme, som handlet mer om råd om personlig økonomi, hva man bør gjøre for å unngå “luksusfellen”, om statistikk, etc, for så å snakke om hva Lendo kan hjelpe med - fremfor visa versa.

 

Lendo brukte betydelige midler til å promotere Gjeldsregisteret, som resulterte i at Finansmyndighetene inviterte Lendo til diskusjon om hvordan regulere bedre, og beskytte utsatte personer mer effektivt.

Schibsted Fintech, Lendo - Ferieforfølgelsen

I all hovedsak har vi valgt å trekke frem et kontinuerlig “opplysningsløp” i de fire store, der vi hele tiden kobler oss på aktuelle tema eller sesonger, og knytter dette opp mot personlig økonomi: 

(Du kan se printannonsene større ved å klikke på dem.)

Printannonser:

Konseptet sin grunnstamme “Vi passer på at det du har behov for, blir til glede, ikke en byrde” gjennomsyrer alt Lendo står for og foretar seg. En reklamefilm som skal knytte seg til innsikten glede - byrde, der en kortvarig glede, har blitt en langvarig byrde:

Reklamefilm:

Radiospotter:

Et radiospor som har som hensikt å løfte frem den lille skriften, så folk virkelig skal forstå hva den innebærer av kostnader, og ikke feie det under teppet. Spottene ble brukt som skoleeksempler av finanstilsynet i forbindelse med presentasjon av betingelser og vilkår i annonsering.

Renteeksempel på fødesalen - P4
Renteeksempel som musikal - P4

Omfang: Se over (reklamefilm, radiospotter og printannonser).

Tidspunkt: Fom Oktober 2018 - pågår fortsatt. Always On.

Verdi: Film 2.2MNOK. Radio 120.000. Print. Retainer med byrå, ingen prod.kost utover det.

Referanse: Lasse Øyslebø