SAIH 

SAIH (Studentenes og Akademikerenes Ideele Hjelpeorganisasjon) lanserte i mars den politiske kampanjen for 2020, der tema er kjønnsstudier under angrep og konsekvensene det fører til.

Den største trusselen mot akademisk frihet og LGBT-rettigheter er politikere som stenger ned hele studier - og det skjer i dag! Ukraina har allerede lagt ned kjønnsstudier nasjonalt, for å stoppe utviklingen av LGBTs rettigheter. I Sverige er det i disse dager snakk om å gjøre det samme, og da er det ikke vanskelig å se for seg et Norge om få år, uten kjønnsstudier - og at rettighetene til minoriteter som LGBT blir innskrenket. 

For å stoppe dette fra å bli en virkelighet i Norge også, er vi i disse dager i gang med å gjøre "Gender Trouble" av Judith Butler (en viktig del av pensum for kjønnsstudiene i Europa) til den mest lånte boken på biblioteket. Det er allerede en 1109 dager lang venteliste på boken. Denne listen vil leveres Erna Solberg, som et bevis på at norske studenter ikke ønsker å røre kjønnsstudier. 

Tante Randi har utviklet det kreative konseptet, og produsert løsninger som plakater, flyers, film for spredning - alt "lauget" trenger for å engasjere medstudenter for å stå på barrikadene for akademisk frihet, for igjen påvirke politikere.

Kampanjefilm - Domino (Prod: WeMake)

Akademisk frihet

Omfang: Se over.

 

Tidspunkt: Fom 10. mars 2020

Verdi: 110.000 totalt for all produksjon, 93.000 for film alene.

Referanse: Stian Amadeus Antonsen

Illustrasjon er utformet av Martin Hvattum