SAIH 

SAIH (Studentenes og Akademikerenes Ideele Hjelpeorganisasjon) lanserte i mars den politiske kampanjen for 2020, der tema er kjønnsstudier under angrep og konsekvensene det fører til.

Dette krevde en helt spesiell prosess, siden det var nedtegnet en styringsgruppe, som var mer som en komité - men uten beslutningsdyktighet - det var opp til lokallagene, som består av studenter omkring i landet.

 

Ragni la opp en prosess med mye luft, og en kreativ prosess med mye involvering. Budsjettet dikterte ideen, og de kreative ambisjonene til tantene klarte å få mye ut av “diktatoren”.

 

Innsikten om at all kunnskap er bygget på skuldrene til de som kom før, ble avledet av Magnus, og den kreative plattformen understreket akkurat hvordan et tilsynelatende lite angrep på akademisk frihet kan velte denne balansen.

Kampanjefilm - Domino (Prod: WeMake)

Screenshot 2020-02-25 at 22.36.29.png
Akademisk frihet

Illustrasjon er utformet av Martin Hvattum

Omfang: Se over.

 

Tidspunkt: Fom 10. mars 2020

Verdi: 110.000 totalt for all produksjon, 93.000 for film alene.

Referanse: Stian Amadeus Antonsen