UDE 
Lærebedrifter

Et økende antall lærlinger står uten lærlingplass etter koronasituasjonen. Bedrifter blir ikke lærebedrifter fordi fokuset, forståelig nok, ligger et annet sted.

Vi avdekket at den viktigste driveren handler å være viktig for en enkeltperson, ikke nødvendigvis være viktig for samfunnet som en helhet. Tatt i betraktning fokuset til håndverksbedrifter ble det viktig at den kreative plattformen tok høyde for at “det ikke skal mye til, for å være viktig for en lærling.” At man besitter kunnskap man tar for gitt, som for andre kan være visdom. Vi plasserte budskapet i en tid av året (september, oktober) der situasjonen har stabilisert seg, og bedrifter returner til daglig drift. På den måten er vi top-of-mind, når koronatåken letter for daglig og faglig leder.

 

For å nå den rette målgruppen valgte vi, og forhandlet frem gode rabatter hos P4. Som et resultat ble Viken fylke med på kampanjen, og Worldskills ble med å spre budskapet. Det igjen førte til muligheten i å bredde kampanjen, og spleiselaget bidro til 3 animasjonsfilmer basert på spottene, som ble til en sosial mediekampanje i et symbiotisk forhold med radiospottene.

Kokk
00:00 / 00:29
Mekaniker
00:00 / 00:27
Frisør
00:00 / 00:29
Bygg og anlegg
00:00 / 00:30
Elektriker
00:00 / 00:27
Animasjonsfilmer:
Radiospotter:

Bli lærebedrift i dag - animasjonsfilmer: Store O

Omfang: Produksjon av radiospotter (5 stykker) + animasjon av 3


Tidspunkt: Juni 2020.

Verdi: 200.000

Referanse: Ole Kristian Grønneng (anvarlig for yrkesfag, ved kommunikasjonsavdelingen i UDE)