UNICEF 
Den ene barndommen

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, noe som gjør UNICEF sitt arbeid på norsk jord “uviktig”.
Selv om mange mener de har et viktig oppdrag, der ute et sted. Dette fordi mange mener at barn har det fint her, med barnehage, skolegang og velferd. Samtidig er Oslo en av verstingene når det gjelder tung narkotikabruk. Ofte ligger det historier i barndommen som leder en misbruker i den retningen; et brudd på barnekonvensjonen er ofte en viktig faktor. 

Tante Randi fikk satt UNICEF til bords med Erlik Oslo, med en idé der begge hadde nytte av hverandre.
I forbindelse med barnekonvensjonens 30 års-jubileum (og prosjektet "Den Ene" sitt 10-årsjubileum) ville vi utvikle et nummer som omhandler barndommen til Erlik sine gateselgere, samt barnekonvensjonen, "Den ene" og alt som omhandler "Den ene barndommen".

 

Nummeret ble lansert på en spesiell måte. Vi ville at Osloborgere virkelig skulle se "barnet i den narkomane", ved å få barn til å selge magasinet. Og for første gang på årevis tok ikke folk store sirkler rundt selgerne. De brydde seg, stilte spørsmål, og viktigst av alt - gjorde novemberutgaven av Erlik Oslo til den mest solgte.

Tidspunkt: 20. Oktober 2019

Verdi: Stunt 80.000. Film 180.000. Produksjon av magasin 50.000. All Tante Randi sin tid gitt pro-bono.

Referanse: Jean-Yves Gallardo

Stuntfilm - Den ene barndommen (Prod: BleckOUT)