UDE 
Digital Pride

Osloskolen er i en omdømmeendring, der oppfattelsen av en resultatorientert, faktabasert og lite menneskelig institusjon, dreies mer mot menneskene som utgjør den.  

Digital Pride fra Oslo-skolene - Komet Film

Når teamet (John og Kim) jobbet ut løsningen, var det nettopp viktig å sette alt i en troverdig kontekst. Valg av skole (Trosterud - historien til Wenche Lowzow), bruk av faktiske musikkorps, og over 150 elever, støttet av lærere og foresatte. Alle stiller seg bak et viktig budskap, ikke bare at man støtter et mangfold - men at man er et i gjennomføringen av budskapet.

 

Omfang: Produksjon av innslag i årets digitale pride


Tidspunkt: Juni 2020.

Verdi: 150.000 totalt

Referanse: Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten