Lendo 
Gode råd, for bedre råd

“- Schibsteds tilbud om finansielle tjenester har fokus på åpenhet, og gjør det mulig for folk å ta mer informerte beslutninger knyttet til sin personlige økonomi.“, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted.

Når Tante Randi begynte å jobbe med Lendo, ønsket vi at de skulle ha mer fokus på nettopp dette. Skape forståelse for den delen av tjenesten som er nyttig for forbrukere, og aktivt hjelpe folk til å få bedre grep om sin personlige økonomi. Magnus hadde allerede jobbet ut en helt ny verktøykasse med drivere og barrierer, som ledet til ulike personaser der spesielt 1 av dem var viktig for å bygge troverdighet. De var hovedsakelig avislesere, i en viss alder og om ikke en åpenbar kunde av Lendo, så var de en meningsbærer som også trengte økonomisk hjelp. Vi skapte et “opplysningsløp” i de fire store, der vi hele tiden koblet oss på aktuelle tema eller sesonger, og knyttet det opp mot personlig økonomi. Dette har vært en av de viktigere grunnene til at positive assosiasjoner til Lendo har økt betydelig, vist av merkevaretrackeren.

Aftenposten - Renteøkning