Scroll

 UNICEF 
Den Usynlige Skolesekken

Casefilm

 Schibsted Fintech - Lendo 
Bedre økonomiske valg

Radiospotter

Den lille skriften - Snekker
Den lille skriften - Musikal

Reklamefilm

 UNICEF 
Den ene barndommen

Stuntfilm