Slabberas

Slabberas er et verktøy for å skaffe til veie de dypereliggende driverene, som vanlige metoder ikke evner å avdekke - det som faktisk motiverer til handling. Kort fortalt flytter Slabberas ønsketenkingen
i møterommet til virkelighetsoppfatningen hos målgruppen.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi tror på at man må snakke med målgruppen, ikke bare om dem. Først da oppdager man hva som virkelig driver mennesker
- selve utgangspunktet for all innsiktsfull kommunikasjon.

Hvordan gjennomføres det?

Et Slabberas er en samtale mellom to mennesker som er nære hverandre. Denne personlige relasjonen fører til genuin nysgjerrighet,
og samtalen blir drevet av empati, ikke en moderator. Samtalene blir
til en podcast med dypereliggende drivere, det ellers er vanskelig
å avdekke. Dernest oversetter tantene disse dataene til
faktiske handlinger. 

Hva kan det brukes til?

Slabberas gir mer autentiske funn enn tradisjonelle fokusgrupper - det som faktisk tenkes rundt produkter og tjenester. Nye handlevaner - hva motiverer et kjøp? Lojalitetsprogram - hva gjør mennesker lojale? Produktutvikling - hva trigger kundene? Et kreativt konsept - hva driver følelsene? Så lenge et tenkende menneske er i enden av det du prøver å oppnå - så kan Slabberas gi deg svaret.

HVA SIER VÅRE KUNDER OM SLABBERAS?

Vi vet mye om våre elever, om deres motivasjon for å velge videregående utdanning. Men det var også problemet -  vi visste så mye at vi ikke fant eksakt hva som gjør at de velger som de gjør. Så vi er glad for at vi ble nødt til å tenke nytt rundt hvordan vi kan støtte dem i valget når pandemien satt en stopper for de vanlige aktivitetene våre. Slabberas fant hva vi måtte fokusere på for å lykkes.

TRINE LIE LARSEN

Kommunikasjonsdirektør

Utdanningsetaten i Oslo

Slabberas har gitt oss tilgang til 14-åringers tanker og forventninger rundt kirken og konfirmasjon. Vi har brukt det for å planlegge kampanjen, men også som avsjekk med ungdommer underveis, for å se hvordan de responderte på løsninger i det kreative arbeidet. Det har gitt oss grunnleggende innsikt for å lykkes med årets konfirmasjonskampanje.

INGEBORG DYBVIK

Kommunikasjonsdirektør

Den norske kirke

Vil du vite mer om Slabberas?

Takk for henvendelsen!