Tante Randi søker en innsiktstante.

En tante lytter. De liker å grave frem hemmeligheter, finne ut hva som rører ved en, hva som driver folk, hva vi drømmer om og hva som hemmer oss. Tanter bryr seg om mennesker, og snakker med, før man snakker til. Lytter først - så forteller. 


Da Tante Randi ble til et byrå tok vi oppgjør med vår reise i reklamebransjen så langt, og erfaring tilsa at man ofte glemmer den aller viktigste ingrediensen: mennesket i enden av kommunikasjonen

 

Derfor utviklet vi Slabberas

Ekte forståelse av mennesker flytter oss fra ønsketenkingen i møterommet, til virkelighetsoppfatningen hos målgruppen. Det er bærebjelken i vår kreativitet, det fører til bedre presisjon, som leder til reklame som virker.

Tante Randi - CAA - Internfoto_0017.png

Er det du som skal fylle den tomme stolen hos tanta? Send mail til joachim da, vel! Gjør det nå.

Og nå trenger vi en tante til, som vil utvikle Slabberas videre. Det betyr at du har en bakgrunn som gjør deg i stand til å hente ut reell innsikt. Du må gjøre dybdeintervjuer, du må nilese forskning, du må fortsette å bygge panelet til Slabberas, gjennomføre feltarbeid, vinkle spørsmål på en måte som får frem interessante svar og finne informanter og subjekter som du mener er riktig for en gitt oppgave. 

 

 

Du må ikke komme fra reklamebransjen - men du må ville lære vårt fag å kjenne. For tantene så betyr det at Slabberas er en integrert del av den kreative prosessen, og siden det er kun vi som gjør dette i vår bransje, må du være villig til å lære noe nytt. 

Samtidig bør du ha nok erfaring til at du kan tolke dataene du graver frem, og sette de i et system som gir mening for alle rundt deg. Det å finne essensen, nåla i høystakken, krever modenhet og klarsynthet. Vi er alltid på jakt etter den ene tingen, det ene budskapet som vil treffe virkeligheten til målgruppen best. 

Kanskje du er en samfunnsviter, en sosialantropolog, en analytiker, en teolog, en planner. Du er opptatt av å forstå hvilke verdier folk handler ut i fra, og hvordan det påvirker kulturen og samfunnet vi lever i. Du må være nysgjerrig på hva som driver mennesker, og avdekke deres barrierer. Du må kunne oversette menneskelig adferd til innsikt, jobbe tett med kreatører som i tur skal fortelle en historie med det som veileder. Med andre ord må du både kunne samskape og formidle det du finner, på en måte som engasjerer og inspirerer til kreativitet. 

Hvis dette er deg, da kan du også bli en tante! Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra eller hvilke(t) kjønn du har - i Tante Randi er alle tanter.

 

Ta kontakt med sjefstanta Joachim Skageng på joachim@tanterandi.no